Het Evresys RTLS Platform voor de gezondheidszorg 

Of het nu mensen of dingen zijn, met Evresys weet u altijd precies waar ze zich bevinden. Met of zonder aanvullende automatische acties bespaart Evresys u tijd, geld en biedt het de geruststellende zekerheid alles onder controle te hebben. Binnen de gezondheidszorg biedt Evresys een breed pakket aan zorg-specifieke oplossingen waarvan zowel cliënten en patiënten als medewerkers en instellingen kunnen profiteren.

CONTACT

Alarmering

Snel de juiste zorg 

Leefcirkels

Bewegingsvrijheid op maat

Dwaalpreventie

Cliëntveilig deurbeleid 

Track & trace

Nooit meer zoeken

ZO WERKT HET

Bekijk hieronder de video met uitleg over de leefcirkels en asset tracking.

Een uitgebreidere video over leefcirkels en asset tracking bekijken? Bekijk het webinar ‘Slimme Zorg Estafette’.

ALARMERING

SNEL DE JUISTE ZORG

U wilt hulpbehoevende cliënten graag snel helpen. Een hulpbehoefte kan een kritisch alarm zijn, maar ook een zorgvraag als ‘Ik heb hulp nodig met naar de WC gaan.’

VOORDELEN
R

Gemakkelijker hulp inroepen

R

Efficiënter hulp bieden

R

Besparing op tijdrovende controles

ZO WERKT HET

Cliënten dragen een BLE-zender om de pols of hals. Daarmee kan Evresys de cliënten altijd nauwkeurig lokaliseren. De zender heeft ook een makkelijk in te drukken knop, die de cliënt kan gebruiken om hulp te vragen. De zorg ontvangt de hulpvraag en de exacte locatie van de cliënt via de bestaande alarmserver en kan vervolgens actie ondernemen.

Op dezelfde manier is dit systeem ook te gebruiken als alarmeringssysteem voor zorgmedewerkers in potentiële risicosituaties, waarmee zij bij escalatie snel om collegiale ondersteuning kunnen vragen.

Aanvullend kunnen cliënten ook beschikken over een BLE-trekkoord in de badkamer. En bezoek kan gebruik maken van een BLE-tafelzender, die het meeneemt als het met een cliënt ergens gaat zitten. Voor valgevaarlijke cliënten biedt Evresys het sta-op-stoelkussen: de zorg ontvangt automatisch een melding als een valgevaarlijke cliënt opstaat, en kan zo een extra oogje in het zeil houden of actie ondernemen.

LEEFCIRKELS

BEWEGINGSVRIJHEID OP MAAT

Een leefcirkel is een deel van het gebouw waarbinnen een cliënt of patiënt zich vrij mag bewegen. Dit gebied is afgestemd op de individuele bewoner. Zo gaat een deur voor de een wel open, maar voor de ander niet. Leefcirkels kunnen ook delen van het omliggende terrein bevatten. In de nabije toekomst zal Evresys ook Leefcirkels XL lanceren: cliënten of patiënten kunnen dan ook buiten het gebouw worden gevolgd. De leefcirkels van Evresys dragen bij aan naleving van de Wet zorg en dwang (Wzd).

VOORDELEN

R

Verhoging cliëntenwelzijn

R

Verhoging cliëntveiligheid

R

Efficiëntere zorgverlening

R

Ontzorging van zorgpersoneel

R

Naleving Wet zorg en dwang (Wzd)

Een gebruiksvriendelijke kaart op uw mobiel of desktop-apparaat

ZO WERKT HET

Cliënten of patiënten dragen een BLE-zender bij zich. Daarmee kan Evresys hen nauwkeurig volgen door het hele gebouw. Zodra een van hen in de buurt van een voor hem ‘verboden’ deur komt, dan gaat deze automatisch op slot. Mocht een cliënt of patiënt onverhoopt toch buiten zijn eigen leefcirkel belanden, dan ontvangt de zorg via een alarmserver een melding met de gegevens van de patiënt en diens exacte locatie. 

De zorg kan alle dagelijkse acties omtrent leefcirkels eenvoudig regelen in de Evresys-app, zoals:

  • Een zender toekennen aan een cliënt;
  • De leefcirkel van een cliënt instellen;
  • Een individuele leefcirkel tijdelijk vergroten of verkleinen.

DE EVRESYS APP

De zorg kan alle dagelijkse acties eenvoudig regelen in de Evresys-app.

DWAALPREVENTIE

Cliëntveilig deurbeleid

Sommige cliënten hebben noodzakelijkerwijs een beperkte bewegingsvrijheid, of zijn dwaalgevaarlijk. Door hen een BLE-zender te laten dragen, kan een uitgang of andere deur automatisch worden afgesloten zodra zij deze naderen. Dwaaldetectie is als statische stand-alone oplossing toepasbaar zonder gebruikmaking van het Evresys-platform.

VOORDELEN
R

Cliëntveiligheid

R

Ontzorging zorgpersoneel

R

Eenvoudige stand-alone oplossing

TRACK & TRACE

NOOIT MEER ZOEKEN

Het Evresys RTL platform volgt de exacte posities van alles dat voorzien is van een BLE-zender. Denk hierbij aan mobiele medische apparatuur, zoals infuuspompen, tilliften of Computers-on-wheels (COW’s). Verpleegkundig personeel hoeft nooit meer te zoeken: alle spullen zijn in een oogopslag terug te vinden op een handige plattegrond op hun smartphone. Zo kan apparatuur ook niet onopgemerkt naar andere afdelingen verdwijnen. Dit bespaart naast kostbare tijd ook op de benodigde veiligheidsreserve aan kostbare apparatuur. Bovendien maakt het onderhoudsbeheer eenvoudiger en efficiënter.

R

Nooit meer zoeken naar spullen

R

Meer tijd voor zorgtaken

R

Eenvoudiger assetmanagement

R

Eenvoudiger onderhoudsbeheer

R

Minder veiligheidsvoorraad benodigd

Eenvoudige implementatie en integratie

Het Evresys-platform is eenvoudig en snel te implementeren in uw bestaande IT-setup. Omdat het systeem gebruik maakt van de al aanwezige draadloze infrastructuur, zijn kostbare investeringen in apparatuur niet nodig. Evresys is compatible met de meeste bekende aanbieders van draadloze acces points. Het Evresys platform is naadloos te integreren met de meeste asset management softwareapplicaties, alarmservers en BLE-hardware. Daarnaast maakt onze geavanceerde API Engine
eenvoudige integratie met de meeste andere systemen mogelijk.

GEEN BLE? Plug & play!

In het zeldzame geval dat uw bestaande draadloze infrastructuur niet beschikt over BLE-technologie, voorziet Evresys in plug & play BLE-ontvangers en gateways om uw bestaande access points te voorzien van BLE-functionaliteit. 

PLUG: USB BLE dongle

Geeft uw access point volledige BLE-functionaliteit

PLAY: BLE DOOR CONTROLLER

Wi-Fi en ethernet met POE. Beschikt over een potentiaalvrij contact, te gebruiken om deuren te vergrendelen/ontgrendelen.

Case reporT: ZORGINSTELLING OKTOBER

In deze case study laten we zien hoe zorgorganisatie Oktober haar veiligheidsbeleid en
zorgefficiëntie heeft verbeterd door gebruikmaking van de verschillende mogelijkheden
van het Evresys-platform.

Proactive heathcare

De toekomst

De ontwikkelingen binnen de zorg staan nooit stil. Datzelfde geldt voor Evresys. Voor de nabije
toekomst zet Evresys in op Proactive Healthcare: het continu monitoren van cliënten en patiënten op vitale functies zoals hartslag, lichaamstemperatuur en respiratie, met daaraan gekoppelde geautomatiseerde acties om de zorg eenvoudiger, (kosten)efficiënter en doelmatiger te maken.

Contactformulier

 

Telefoon:     +31 30 307 83 00

Mail:              sales@evresys.nl

Adres:          Utrechtseweg 60
                      3704 HE Zeist

Laat een bericht achter en we nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Als je de aanvraag verstuurt ga je akkoord met onze privacyverklaring. De door jou verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het door jou gevraagde contact of de gevraagde informatie.

OF NEEM CONTACT MET ONS OP:

tel: +31 30 307 83 00

Mail: sales@evresys.nl

Adres: Utrechtseweg 60
             3704 HE Zeist